MASTERS OFICIALS

 
  Tipus Orientació
       
Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana UAB Professional,
Investigador
Arqueologia clàssica Interuniversitari Professional,
Investigador
       
  ALTRES MASTERS    
       
Anàlisi i gestió del patrimoni artístic UAB Investigador
Arxivística i Gestió de Documents UAB Professional
Filosofia analítica Interuniversitari Investigador

Història contemporània

Interuniversitari Acadèmic,
Investigador
Història de Catalunya UAB Acadèmic,
Investigador
Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat UAB Acadèmic,
Investigador
Llengua i civilització de l'antic Egipte UAB Acadèmic,
Investigador
Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga UAB Professional,
Investigador
Reptes Actuals de la Filosofia Interuniversitari Professional,
Investigador