ACCÉS I MATRICULA

Perfil d'ingrés

El perfil de l'estudiant del Grau d' Arqueologia és el d'una persona amb un clar interès per les etapes més antigues de la Història i per aquells aspectes que puguin ésser abordats en períodes més recents amb els mètodes propis de l' arqueologia .
D'altra banda, l' arqueologia requereix, tant en l'anàlisi històrica com en la pròpia reflexió metodològica, persones amb capacitat d'anàlisi crítica i amb certa inclinació per l'observació, la reflexió i el treball de camp. Per últim, també es valora la bona comunicació  oral i escrita , durant el procés d'aprenentatge de l'estudiant atès que és necessària en l'exercici de la seva tasca professional.

Codi de preinscripció de nou ingrés: 21007

Places de nou ingrés: 80

Accés als estudis

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 09-10
Des de Batxillerat + PAU

Assignatures de modalitat vinculades a la mateixa branca:

 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Anatomia Aplicada (0.1)
 • Arts Escèniques (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Economia (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.1)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0.2)
 • Història de l'Art (0.2)
 • Història del Món Contemporani (0.1)
 • Història de la Música i de la Dansa (0.1)
 • Literatura Catalana (0.1)
 • Literatura Castellana (0.1)
 • Literatura Universal (0.1)
 • Llatí (0.2)
 • Llenguatge i Pràctica Musical (0.1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.1)
 • Tècniques d'Expressió Graficoplàstica (0.1)
 • Volum (0.1)

 5.84 (*)

Des de CFGS
 • Administració i Finances
 • Agències de Viatges
 • Allotjament
 • Animació Sociocultural
 • Animació Turística
 • Comerç Internacional
 • Disseny i Producció Editorial
 • Educació Infantil
 • Gestió Comercial i Màrqueting
 • Gestió del Transport
 • Imatge
 • Informació i Comercialització Turístiques
 • Integració Social
 • Interpretació del Llenguatge dels Signes
 • Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles
 • Producció en Indústries d'Arts Gràfiques
 • Realització d'Audiovisuals i Espectacles
 • Restauració
 • Secretariat
 • Serveis al Consumidor
 • So
 • CFGS d'Arts Plàstiques i Disseny, totes les especialitats
6.60 (*)
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats 5.80
Altres Majors de 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Estudis estrangers

(*) Nota orientativa. El curs passat la nota de tall era sobre 10. Aquest curs serà sobre 14.