ASSIGNATURES

Total de crèdits 240

Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de fi de Grau
1r curs

60

2n curs

60

3r curs

48

 12

4t curs

54

6

Totals

60

108

66

6

Itineraris

  • Menció d' Arqueologia Prehistòrica
  • Menció d' Arqueologia Clàssica
  • Menció d'Història Antiga
  • Menció d'Història Medieval
  • Menció de Patrimoni Bibliogràfic i Documental