PLA D'ESTUDIS

Titulació Grau d' Arqueologia

Tipus de títol Oficial

Durada 4 anys

Total de crèdits 240

Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de fi de Grau
1r curs

60

2n curs

60

3r curs

48

 12

4t curs

54

6

Totals

60

108

66

6

Itineraris

  • Menció d' Arqueologia Prehistòrica
  • Menció d' Arqueologia Clàssica
  • Menció d'Història Antiga
  • Menció d'Història Medieval
  • Menció de Patrimoni Bibliogràfic i Documental

Assignatures de formació bàsica

Assignatures de formació bàsica i obligatòries:

            1r curs
            2n curs
Introducció a l'Arqueologia (CAT)
Prehistòria (CAT)
Història Antiga (CAT)
Expressió Escrita (CAT)  (CAT) ( ESP)
Introducció a l'Antropologia Social i Cultural (CAT)
Introducció a la Cartografia (CAT)
Lectura de la Imatge Artística (CAT)
Grans Temes de la Filosofia (CAT)
Història Medieval (CAT)
Història Moderna i Contemporània (CAT)

Arqueologia Prehistòrica (CAT)
Arqueologia Clàssica (CAT)
Arqueologia Medieval (CAT)
Mètodes i Tècniques de Camp en Arqueologia Prehistòrica (CAT)
Arqueologia Hispànica (CAT)
Corrents Teòrics en Arqueologia (CAT)
Mètodes i Tècniques en Arqueologia Històrica (CAT)
Gestió i Difusió de l'Arqueologia (CAT)
Història del Mediterrani en l'Antiguitat (CAT)
El Mediterrani en la Prehistòria (CAT) (ESP(2014-15)

            3r curs
            4t curs
Anàlisi dels Artefactes (CAT)
Bioarqueologia (CAT)
Paisatge i Territori (CAT)
Arqueologia Agrària Medieval (CAT)
Arqueologia Quantitativa (CAT ESP ENG)
Anàlisi i Estudi dels Materials Arqueològics (CAT)
Arqueologia de l'Arquitectura i de l'Urbanisme (CAT)
Teoria Social, Econòmica i Política en Arqueologia (CAT)
Treball de Fi de Grau (CAT)

Assignatures optatives

3r curs

Història Contemporània (CAT)
Arqueologia de les Dones (CAT)
Idioma Modern I i II (Anglès, Francès, Alemany, Italià, Grec Modern, Portuguès, Occità, Euskera o Gallec)
Codicologia i Paleografia (CAT)
Epigrafia i Numismàtica (CAT)

4t curs

Pràctiques Externes (CAT)
Ciència i Tècnica a l'Edat Moderna (CAT)
Ciència i Tècnica a l'Edat Contemporània

Les mencions són itineraris que es fan constar al Suplement Europeu al Títol (SET).
Per obtenir una Menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari:

Menció d' Arqueologia Prehistòrica  Menció d' Arqueologia Clàssica
Arqueologia de les Societats Caçadores - Recol·lectores (CAT)
Arqueologia de les Primeres Societats Agrícoles (CAT)
Arqueologia de les Societats Complexes (CAT)
Arqueologia dels orígens de l'Estat (CAT)
Prehistòria de Catalunya (CAT)
Arqueologia d'Amèrica (CAT ESP)
Arqueologia de les Dones (CAT)
Sistemes d'Informació Geogràfica (CAT)
Arqueologia Grega (CAT)
Arqueologia Romana (CAT)
Protohistòria del Mediterrani (CAT)
Recursos Instrumentals per a l' Arqueologia Clàssica (CAT)
Epigrafia i Numismàtica (CAT)
Instruments per als estudis Clàssics (CAT)
Art Romà (CAT)
Sistemes d'Informació Geogràfica (CAT)
Menció d'Història Antiga Menció d'Història Medieval
Història de la Religió i del Pensament a l'Antiguitat (CAT)
Història Antiga de la Península Ibèrica (CAT)
Història Social i Econòmica de l'Antiguitat (CAT)
Guerra i Imperialisme a l'Antiguitat (CAT)
Història Antiga de Catalunya (CAT)
Història i Gènere a l'Antiguitat (CAT)
Instruments per als Estudis Clàssics (CAT)
Textos Llatins (CAT)
Arqueologia dels Regnes Hispànics Medievals i d'Al-Andalus (CAT)
Arqueologia del Territori Medieval (CAT)
Història Medieval de Catalunya (CAT)
Història de les Dones a l'Edat Mitja (CAT)
La Formació d'Europa (ss. V-XI) (CAT)
L'època del Gòtic (ss. XII XIV) (CAT)
Llatí Medieval (CAT)
Menció de Patrimoni Bibliogràfic i Documental
Codicologia i Paleografia (CAT)
Epigrafia i Numismàtica (CAT)
Diplomàtica (CAT)
Mètodes i Tècniques per a la Investigació Històrica (CAT)
Textos Llatins (CAT)
Llatí Medieval (CAT)

Nota: Si voleu consultar les guies docents a la pàgina web de la facultat, aneu al següent enllaç